• لطفا از تصاویر زیر کد رهگیری خود را پیدا کرده و از لینک پیگیری مرسولات نسبت به پیگیری مرسوله خود اقدام فرمایید.
  • سفارشاتی که ستار دار (*) بودن و همراه اتوبوس ارسال شده از قسمت پشتیبانی واتساپ پیام دهید و بارنامه خود را دریافت کنید.
  • چنانچه بیشتر از 72 ساعت از سرنوشت مرسوله شما میگذرد و به دستتان نرسید حتما داخل سامانه شرکت پست ثبت شکایت بکنید.

7 دی ماه 1401

  5دی ماه 1401

4 دی ماه 1401

3 دی ماه 1401

26 آذر ماه 1401

22 آذر ماه 1401

20 آذر ماه 1401