برگ انجیری ابلق مانسترا تک برگ درشت (*)

قیمت اصلی 1,480,000 تومان بود.قیمت فعلی 995,000 تومان است.

زاموفیلیا ابلق تایلندی 13 برگ

قیمت اصلی 1,980,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,540,000 تومان است.

زاموفیلیا ابلق هلندی 16 برگ

قیمت اصلی 2,300,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,980,000 تومان است.

زاموفیلیا شرابی 9 برگ (*)

قیمت اصلی 9,480,000 تومان بود.قیمت فعلی 6,820,000 تومان است.